KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO NĂM HỌC 2021-2022


KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO HÀNG THÁNG

NĂM HỌC 2021-2022

Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
Tháng 01 Tháng 02 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5

 

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO HÀNG TUẦN

NĂM HỌC 2021-2022

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 Tuần 6 Tuần 7
Tuần 8 Tuần 9 Tuần 10 Tuần 11 Tuần 12 Tuần 13 Tuần 14
Tuần 15 Tuần 16 Tuần 17 Tuần 18 Tuần 19 Tuần 20 Tuần 21
Tuần 22 Tuần 23 Tuần 24 Tuần 25 Tuần 26 Tuần 27 Tuần 28
Tuần 29 Tuần 30 Tuần 31 Tuần 32 Tuần 33 Tuần 34 Tuần 35

 

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG

NĂM HỌC 2021 - 2022

1. Kế hoạch đổi mới KT-ĐG năm học 2021-2022

2. Kế hoạch Bồi dưỡng HSG, phụ đạo HSYK năm học 2021-2022

3. Kế hoạch Giáo dục Stem năm học 2021-2022

4. Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2021-2022

5. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ GDTC-TDTT năm học 2021-2022

6. Kế hoạch Giáo dục QPAN năm học 2021-2022

7. Kế hoạch Môn học và các HĐGD năm học 2021-2022

8. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2021-2022

9. Kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2021-2022

10. Kế hoạch GD năm học 2021-2022

11. Kế hoạch thự hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022

12. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT và công tác thống kê GD năm học 2021-2022

13. Kế hoạch thực hiện công tác Y tế trường học năm học 2021-2022

14. Kế hoạch bòi dưỡng đội ngũ năm học 2021-2022

15. Kế hoạch chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp

16. Kế hoạch tổ chức nghỉ và đón Tết Nhâm Dần 2022

17. Kế hoạch phổ biến pháp luật năm 2022

18. Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh năm 2022 và năm học 2022-2023


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu