Lịch công tác
Thứ hai, ngày 28/09/2020
6 giờ 30

đ/c Vũ Minh Tân – P. Hiệu trưởng chỉ đạo các hoạt động CM, LĐVS, PCD tại đơn vị     

7 giờ 00

Đ/c Nguyễn Thị Kim Mai - Hiệu trưởng, chỉ đạo các hoạt động giáo dục tại trường

Thứ ba, ngày 29/09/2020
6 giờ 30

đ/c Vũ Minh Tân – P. Hiệu trưởng chỉ đạo các hoạt động CM, LĐVS, PCD tại đơn vị     

Thứ tư, ngày 30/09/2020
6 giờ 30

đ/c Vũ Minh Tân – P. Hiệu trưởng chỉ đạo các hoạt động CM, LĐVS, PCD tại đơn vị     

Hôm nay: Chủ nhật, ngày 27 / 09 / 2020