Lịch công tác
Thứ ba, ngày 27/02/2024
7 giờ 00

Đ/c Đào Thị Lan- Hiệu trưởng trực tại cơ quan

Đ/c Vũ Minh Tân- Phó Hiệu trưởng trực tại cơ quan

Thứ tư, ngày 28/02/2024
7 giờ 00

Đ/c Đào Thị Lan- Hiệu trưởng trực tại cơ quan

Đ/c Vũ Minh Tân- Phó Hiệu trưởng trực tại cơ quan

Thứ năm, ngày 29/02/2024
7 giờ 00

Đ/c Đào Thị Lan- Hiệu trưởng trực tại cơ quan

Đ/c Vũ Minh Tân- Phó Hiệu trưởng trực tại cơ quan

Hôm nay: Thứ hai, ngày 26 / 02 / 2024
7 giờ 00

Đ/c Đào Thị Lan- Hiệu trưởng trực tại cơ quan

Đ/c Vũ Minh Tân- Phó Hiệu trưởng trực tại cơ quan