Danh sách bài viết theo chuyên mục

Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh 

Thực hiện Công văn số 440/PGD&ĐT ngày 28/4/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trường THCS Nguyễn Huệ triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau đây

 

Các thông tin khác:

Các trang: 1  2