Danh mục
Thông tin thành viên
Họ và tên: Hoàng Thị Hồng
Email: thcs.nh.hthong@gmail.com
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Đông Triều-Quảng Ninh
Website:
Đơn vị: Trường THCS Nguyễn Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: Đại học sư phạm Văn - Địa
Thống kê:  Tổng số bài: 599       Đã duyệt: 586       Tổng điểm: 1.874

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt