Danh mục
Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc và họ Dương
Thích 0 bình luận
Tác giả: Hoàng Thị Hồng
Chủ đề: Giáo dục
Loại tài liệu: Bài giảng; Giáo án; Kế hoạch lên lớp
Ngày cập nhật: 22:22 28/05/2015
Lượt xem: 1603
Dung lượng: 1.905,0kB
Nguồn: Giáo viên: Nguyễn Thị Lan
Mô tả: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ

Bình luận - Đánh giá

Chưa có bình luận nào

Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận.