Bản đồ đến trường
Liên hệ - Góp ý
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Nguyễn Huệ

Địa chỉ: Đông Mai - Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.3671567

Email: thcsnguyenhue@dongtrieu.edu.vn

 

 

Bạn có thể nhập các thông tin theo mẫu dưới đây rồi gửi cho chúng tôi. Cảm ơn bạn ! 

Bạn cần nhập thông tin vào mục này.
Bạn cần nhập thông tin vào mục này.
Hãy nhập địa chỉ mail hợp lệ.
Bạn cần nhập thông tin vào mục này.
Bạn cần nhập thông tin vào mục này.
Mã xác nhận không đúng.