Danh sách bài viết theo chuyên mục

Thông báo khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 

Thực hiện công văn số 713/PGD&ĐT ngày 07/08/2019 của Phòng giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về việc hướng dẫn một nội dung chuẩn bị cho năm học mới và thực hiện khung thời gian năm học 2019-2020, trường THCS Nguyễn Huệ thông báo khung thời gian năm học 2019-2020 cụ thể như sau