Thông tin học sinh
Bạn phải đăng nhập bằng mã học sinh và mật khẩu để xem thông tin !
Nếu bạn quên mật khẩu và bạn đã đăng ký nhận tin nhắn SMS, bạn có thể nhận mật khẩu mới bằng cách soạn tin nhắn PE  MK  Mã-học-sinh rồi gửi tới 8077.
Hướng dẫn tra cứu bằng tin nhắn

Trước hết bạn cần chọn lớp mà con em bạn đang học để biết hiện đang có những thông tin gì được cung cấp. Với mỗi nội dung trong danh sách nội dung thông tin, bạn soạn tin nhắn theo mẫu tương ứng rồi gửi tới số 8177 (phí 1500 đồng mỗi tin nhắn).

 

Lưu ý: Cú pháp tin nhắn không phân biệt chữ HOA, chữ thường.Để nhận được tin nhắn thông tin thường xuyên về tình hình học tập của học sinh cũng như các thông báo đột xuất từ nhà trường qua hình thức tin nhắn SMS, phụ huynh học sinh cần đăng ký nhận tin nhắn chủ động.

 

- Cú pháp đăng ký nhận tin nhắn: PE  ma-hoc-sinh gửi 8177 (hoặc 827783778477857786778777).

Ví dụ: nếu học sinh có mã TL26A1 thì bạn soạn tin theo cú pháp sau PE  TL26A1 rồi gửi tới số 8177.

 

- Mỗi tin nhắn, hệ thống sẽ nạp vào tài khoản SMS của phụ huynh tương ứng số tiền bị trừ trong tài khoản điện thoại.

 

- Mỗi lần hệ thống gửi thông tin tới số điện thoại phụ huynh đã đăng ký, hệ thống sẽ trừ 250 đồng trong tài khoản SMS của phụ huynh. Hệ thống sẽ tạm ngừng gửi thông tin nếu tài khoản SMS có số dư dưới 250 đồng.

 

- Bạn có thể dùng nhiều số điện thoại để đăng ký (nạp tài khoản). Tuy nhiên, thông tin học sinh sẽ chỉ được gửi đến số điện thoại bạn dùng để đăng ký lần đầu và đã được nhà trường kiểm duyệt.

 

 

* Mức cước qui định theo từng đầu số như sau:
+ 8177: 1.500 đồng.
+ 8277: 2.000 đồng.
+ 8377: 3.000 đồng.
+ 8477: 4.000 đồng.
+ 8577: 5.000 đồng.
+ 8677: 10.000 đồng.
+ 8777: 15.000 đồng.

 

- Lưu ý: Đây là hình thức đăng ký tự nguyện, không bắt buộc.