Thông tin thành viên
Họ và tên: Đào Thị Thu Thủy
Email: thcs.nh.dttthuy@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Đông Triều-Quảng Ninh
Website:
Đơn vị: Trường THCS Nguyễn Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 326       Đã duyệt: 321       Tổng điểm: 1.433

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt