CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NHÀ TRƯỜNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG TRIỀU
THÔNG TIN CBGV TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

DANH SÁCH CBGV TRƯỜNG
NĂM HỌC 2014-2015


 

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Thị Kim Mai

1980

2002

Hiệu trưởng

ĐH QL

01668841374

2

Bùi Thị Anh

1974

1995

P hiệu trưởng

ĐH Vật lý

0979339676

3

Nguyễn Thị Phương Chinh

1992

 

2016

TPTĐội

CĐ Hóa -Kỹ

01648381498

4

Nguyễn Thị Hồng

1977

2006

TTCM

ĐH Tiếng Anh

1296496622

5

Đào Thị Thụ

1962

1985

TTCM

CĐ Sinh - Kỹ

01689851560

6

Trần Thị Trang Nhung

1982

2006

CTCĐ

ĐH TDTT

0904331182

7

Nguyễn Thị Dung

1993

2016

Giáo viên

CĐ Toán -Lý

09745511328

8

Đào Thị Thu Huyền

1991

2016

Giáo viên

CĐ Anh văn

01665607050

9

Lê Thị Thu

1980

2001

Giáo viên

ĐH GDCD

1,693,049,761

10

Nguyễn Quang Trung

1971

1997

Giáo viên

CĐ Mĩ thuật

976620752

11

Bùi Thị Mỹ Dung

1991

2015

Giáo viên

ĐH Sinh- Hóa

0167525651

12

Đào Thị Thu Thủy

1988

 

2016

 

Giáo viên

CĐ Văn -Sử

 

13

Vũ Thị Thu

1990

2016

Giáo viên

ĐH Âm nhạc

0989535190

14

Nguyễn Thị Miện

1963

1984

Giáo viên

CĐ Sinh

1669257437

15

Nguyễn Hải Hà

1991

 

2015

Giáo viên

ĐH Toán -Tin

 

16

Phạm Thị Phương

1980

2002

NV Thư viện

ĐH Luật

0986558950

17

Nguyễn Thị Thu Hiền

1986

1980

Kế toán

ĐH KT

0982803163

18

Trần Thị Hiên                                      

1988  

2012 

Hành chính              

CĐ CNTT          

0982059654