Asset Publisher

Trường THCS tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục, pháp luật cho học sinh năm học 2016-2017.

Trường THCS tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục, pháp luật cho học sinh năm học 2016-2017.

Thực hiện kế hoạch số 899/KH-PGD&ĐT ngày 04/10/2016 của Phòng giáo dục & đào tạo Thị xã Đông Triều về việc tổ chức ngày pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức phát động tuyên truyền bắt đầu từ 10/10/2016 và kết thúc vào ngày 27/11/2016 với 8 buổi tuyên truyền.


     Buổi tuyên truyền mỗi cán bộ, GV và HS của nhà trường là những tuyên truyền viên tích cực đã hướng dẫn, tìm hiểu trang bị những kiến thức về luật giao thông đường bộ, luật phòng chống ma túy, luật bảo vệ môi trường, phòng chống bạo lực học đường …, với nhiều hình thức tuyên truyền miệng, tham gia cuộc thi tiểu phẩm về thực hiện ATGT, để các em có thể tham gia tìm hiểu và nắm vững kiến thức về pháp luật.

    Việc tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục trong tầng lớp học sinh  nhằm nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật. Qua buổi tuyên truyền giúp cho học sinh ý thức cảnh giác cũng như hiểu rõ những quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tạo môi trường giáo dục lành mạnh văn minh cho các em học tập và phát triển.

                                               Một số hình ảnh buổi tuyên truyền

                                       

                                                                                             CTV Thu Phương