Asset Publisher

Trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức cuộc thi giải Toán qua mạng Internet cấp trường

Trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức cuộc thi giải Toán qua mạng Internet cấp trường

Ngày 24 tháng 12 năm 2015, trường THCS Nguyễn Huệ đã tổ chức cuộc thi thi giải Toán qua mạng Internet cấp trường.


      Tiếp tục hưởng ứng cuộc thi giải Toán trên mạng Internet năm học 2015-2016 do Bộ giáo dục phát động. Trường THCS Nguyễn Huệ đã tổ chức cho 03 em học sinh khối 9 tham gia thi giải Toán trên mạng vòng thi cấp trường, các em đã vượt qua 9 vòng tự luyện và tham gia thi cấp trường ở vòng thi thứ 10. Kết quả các em đều vượt qua vòng thi thứ 10, các em tiếp tục luyện thi với các vòng tự luyện để đủ điều kiện tham gia vòng thi cấp thị xã.

 

                               

  

                              

                                                                                                               Bùi Anh