Asset Publisher

Trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức “Ngày hội vệ sinh trường học”

Trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức “Ngày hội vệ sinh trường học”

Sáng ngày 05/12, trường THCS Nguyễn Huệ sôi nổi tổ chức "Ngày hội vệ sinh trường học" năm học 2016 – 2017.