Asset Publisher

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01/ 2014

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01/ 2014


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2014

 * Trọng tâm công tác tháng 1/2014:

 -  Phát động phong trào thi đua 2 tốt " Dạy thật tốt - Học thật tốt" cùng các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân.

- Kiểm tra toàn diện 06 giáo viên.

 - Tổ chức cho học sinh đi thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 và đi thi Olympic giải Tiếng Anh trên mạng cấp huyện.

- Tổ chức tốt hoạt động dạy và học đồng thời làm tốt công tác duy trì sĩ số trước và sau tết.          

- Tổ chức tuyên truyền và ký cam kết thực hiện Nghị định 36 của Chính phủ và các nội dung liên quan đến Tết Giáp Ngọ 2014. 

- Tổ chức HS lao động vệ sinh môi trường và trồng cây đầu xuân. 

- Tổ chức và nghỉ tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm theo văn bản hướng dẫn của các cấp.

(Thực hiện điều chỉnh kế hoạch nếu có)

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận chịu trách nhiệm

1/1

Nghỉ tết dương lịch

- BGH

02/1

 - Họp Phụ huynh HS có con đi thi HSG các môn văn hóa lớp 9 cấp huyện.

- BGH; GVCN; Trưởng BLLPHHS

03/1

- Tổ chức cho HS đi thi HSG cấp huyện.

- Họp Chi bộ kiểm điểm Đảng viên năm 2013

- BGH

- Ban chi ủy

04/1

- Họp giao ban Hiệu trưởng

- Hiệu trưởng

6/1-11/1

- Kiểm tra nội bộ ( Kiểm tra toàn diện 06 GV).

- Tổ chức HS đi thi Olympic giải Tiếng Anh trên mạng cấp huyện tại THCS Thủy An.

- Nhận kế hoạch năm 2014

- Bộ phận CM.

 

- HP; Đ/c Hoa

 

 

- Hiệu trưởng

13/1

- Đánh giá kết quả kiểm tra nội bộ của 6 GV.

- Tổ chức tuyên truyền và ký cam kết thực hiện Nghị định 36 của Chính phủ và các nội dung liên quan đến Tết Giáp Ngọ 2014

-Bộ phận CM

 

- BGH; TPTĐ - GVCN

14/1

- Kiểm tra hồ sơ tổ khối và các tổ chức trong nhà trường.

- BGH

15/1- 18/1

- Kiện toàn hồ sơ nhà trường, Tổ khối và các tổ chức trong nhà trường.

- Toàn trường

20/1

- Đón đoàn kiểm tra của phòng GD&ĐT

 

- BGH

21/1

- Họp Hội đồng rút kinh nghiệm kết luận của đoàn kiểm tra của Phòng GD.

- BGH

 22/1

 - Dự hội nghị sơ kết học kỳ I

  

 - HT.

24/1

- Họp BGH cùng các tổ chức trong nhà trường chuẩn bị tết Nguyên đán và phân công trực tết.

- BGH và trưởng các bộ phận.

25/1

- Tổ chức thăm hỏi, trao quà GĐ và HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Lao động vệ sinh môi trường và vệ sinh các di tích tại Địa phương.

- BGH; Công Đoàn; TPTĐ

 

- PHT; TPTĐ; GVCN

 

 

 Nơi nhận:                                                                                                 

- Bộ phận CM;

- Ban LĐ;

- Ban thi đua;

 - Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Trần Văn Đạt