To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Calendar
Today: Friday, 25 / 05 / 18
25/05

Đ/c Nguyễn Thị Kim Mai - Hiệu trưởng, chỉ đạo Lễ tổng kết năm học 2017-2018 tại trường
 

Thông báo

Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2017-2018


Vùng Tuyển sinh: Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn xã Nguyễn Huệ

Hồ sơ tuyển sinh: gồm Đơn xin xét tuyển, học bạ, giấy khai sinh (bản sao), giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học

Hình Thức tuyển sinh: Xét tuyển

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/6 - 25/6

No comments yet. Be the first.
Public Service
tran-year:
tran-code:

 

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên