Asset Publisher

công khai nhà trường năm học 2012-2013 (tiếp)

công khai nhà trường năm học 2012-2013 (tiếp)


                                                                Biểu mẫu 11

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

 Phòng GD&ĐT Đông TRiều

Trường THCS Nguyễn Huệ

 

                     THÔNG BÁO

 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2012-2013

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác  (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

TS

 

ThS

ĐH

TCCN

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

19

19

 

 

 

5

13

1

 

 

I

Giáo viên

15

15

 

 

 

5

10

 

 

 

 

Trong đó số

giáo viên dạy môn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

2

2

 

 

 

1

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Hóa

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

4

Sinh

2

2

 

 

 

 

2

 

 

 

5

GDCD

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

6

Mĩ thuật

2

2

 

 

 

 

2

 

 

 

7

Thể dục

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

8

Ngữ văn

2

2

 

 

 

 

2

 

 

 

9

Sử

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

10

Tiếng Anh

2

2

 

 

 

1

1

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

2

2

 

 

 

 

2

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

III

Nhân viên

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                       Đông Triều, ngày 18 tháng 8 .năm 2012

                                                    Thủ trưở ng đơn vị

                                                 (Đã kí))

       

 

                                             Phạm Thị Nghị

 

 

 

Biểu mẫu 10

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

 Phòng GD&ĐT Đông TRiều

Trường THCS Nguyễn Huệ

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2012-2013

 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

 Lớp 8

Lớp 9

 

I

 

Điều kiện tuyển sinh

 

HS hoàn thành chương trình Tiểu học

HS đủ ĐK lên lớp 7

HS đủ ĐK lên lớp 8

HS đủ ĐK lên lớp 9

 

II

 

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

Chương trình  37 tuần của Bộ GD&ĐT

Chương trình  37 tuần của Bộ GD&ĐT

Chương trình  37 tuần của Bộ GD&ĐT

Chương trình  37 tuần của Bộ GD&ĐT

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

- Phối hợp thường xuyên.

-Tự giác tích cực

- Phối hợp thường xuyên.

-Tự giác tích cực

- Phối hợp thường xuyên.

-Tự giác tích cực

- Phối hợp thường xuyên.

-Tự giác tích cực

 

 

IV

 

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

 

Đầy đủ, chất lượng

Đầy đủ, chất lượng

Đầy đủ, chất lượng

Đầy đủ, chất lượng

 

 

V

 

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 

Phụ đạo HSY;

Bồi dưỡng HSG

- Các HĐGDNGLL

Phụ đạo HSY;

Bồi dưỡng HSG

- Các HĐGDNGLL

Phụ đạo HSY;

Bồi dưỡng HSG

- Các HĐGDNGLL

Phụ đạo HSY;

Bồi dưỡng HSG

- Các HĐGDNGLL

 

 

VI

 

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

 

- Đạt chuẩn nghề nghiệp,có phẩm chất đạo đức tốt.

 

- Đạt chuẩn nghề nghiệp,có phẩm chất đạo đức tốt.

 

- Đạt chuẩn nghề nghiệp,có phẩm chất đạo đức tốt.

 

- Đạt chuẩn nghề nghiệp,có phẩm chất đạo đức tốt.

 

 

 

VII

 

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

 

- Hạnh kiểm:

Tốt: 87.8%

Khá: 10.85%

TB: 1.35 %

- Học lực:

G: 5.4%

K: 60.8 %

TB: 33.8 %

Y:

- Hạnh kiểm:

Tốt: 73.1%

Khá: 26.9%

TB:

- Học lực:

G: 13.4 %

K: 37.3 %

TB: 47.8 %

Y: 1.5 %

- Hạnh kiểm:

Tốt: 76.5%

Khá:23.5 %

TB:

- Học lực:

G: 9.3 %

K: 50.0 %

TB: 37.6 %

Y: 3.1 %

- Hạnh kiểm:

Tốt: 68.1%

Khá: 30.5%

TB: 1.4 %

- Học lực:

G: 13 %

K: 40.5 %

TB: 46.5 %

Y:

 

VIII

 

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 

Lên lớp 100%

Lên lớp thẳng:98.5 %

Lên lớp thẳng:

 96.9 %

Đủ ĐK tốt nghiệp lớp 9: 100 %

 

                               Đông Triều, ngày 18 tháng 8 .năm 2012

                                                    Thủ trưở ng đơn vị

                                                 (Đã kí))

       

 

                                                  Phạm Thị Nghị