Asset Publisher

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NHÀ TRƯỜNG

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NHÀ TRƯỜNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG TRIỀU
THÔNG TIN CBGV TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

DANH SÁCH CBGV TRƯỜNG
NĂM HỌC 2014-2015


 

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Trần Văn Đạt

1957

1979

Hiệu trưởng

ĐH Quản lý

0986467858

2

Bùi Thị Anh

1974

1995

P hiệu trưởng

ĐH Vật lý

0979339676

3

Phạm Thị Hương Linh

1981

2004

TPTĐội

CĐ Mĩ thuật

978304314

4

Nguyễn Văn Duyên

1960

1981

CTCĐ

ĐH GDCD

1263499979

5

Kiều Xuân Bình

1956

1979

Giáo viên

ĐH GDCD

984962175

6

Nguyễn Thị Kiều Hoa

1979

2003

Giáo viên

CĐ Anh văn

936406486

7

Nguyễn Thị lan

1961

1995

Giáo viên

CĐ Văn

1683046670

8

Nguyễn Thị Hồng

1977

2006

Giáo viên

ĐH Anh văn

1696496622

9

Lê Thị Thu

1980

2001

Giáo viên

ĐH GDCD

1,693,049,761

10

Nguyễn Quang Trung

1971

1997

Giáo viên

CĐ Mĩ thuật

976620752

11

Vũ Thị Thanh Hoan

1978

1999

Tổ trưởng CM

ĐH Toán

904093868

12

Hoàng Thị Triển

1962

1983

Giáo viên

CĐ Toán

 

13

Trần Thị Trang Nhung

1982

2006

Giáo viên

CĐ Thể dục

1216282409

14

Nguyễn Thị Miện

1963

1984

Giáo viên

CĐ Sinh

1669257437

15

Đào Thị Thụ

1962

1985

Giáo viên

CĐ Sinh

1689851560

16

Nguyễn Thị Mơ

1961

1982

Giáo viên

CĐ Hoá

1683426790

17

Đào Thị Tỉnh

1960

1980

Kế toán

TCKT

936992696

18

Trần Thị Hiên                                     

 

 

Hành chính              

CĐ CNTT          

01699490766