LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12/ 2013

THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2013


 * Trọng tâm công tác tháng 12/2013:

( Phát động phong trào thi đua 2 tốt " Dạy thật tốt - Học thật tốt" chào mừng ngày Quốc phòng toàn dân; Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944-22/12/2013).

             Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với các cuộc vận động của nghành. “Mỗi thày cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học, tự bồi dưỡng và sáng tạo”.

- Thực hiện công tác phát triển: Duy trì sĩ số học sinh. Đảm bảo tỉ lệ chuyên cần, tiêp tục thực hiện phổ cập THCS năm2013.

- Công tác dạy và học: Thực hiện nghiêm túc nề nếp dạy học; nghiệm thu Sáng kiến kinh nghiệm của GV đăng ký TPT Đội giỏi cấp cơ sở; hoàn thành chương trình học kỳ I; lấy điểm kiểm tra, đánh giá xếp loại HS theo TT 58 của BGD&ĐT. Tiếp tục kiểm tra nội bộ nhà trường. Ôn luyện học sinh giỏi, bồi dưỡng học sinh yếu kém, tổ chức ra đề và kiểm tra học kỳ I. Tiếp tục thực hiện tốt việc chống dậy thêm, học thêm theo chỉ thị 09.

- Tăng cường giáo dục đạo đức, phát luật, giáo dục về an toàn giao thông, tai nạn thương tích cho học sinh. Tăng cường các hoạt động của Liên đội, tích cực tuyên truyền trên các buổi phát thanh măng non trong nhà trường.    

- Tổ chức kỷ niệm 69 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12/1944-22/12/2013.

- Sơ kết học kỳ I cùng đánh giá kết quả thực hiện 5 đề tài trọng tâm.

- Thực hiện tốt vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh mùa đông; hưởng ứng tháng phòng chống HIV/AIDS; phòng chống bệnh chân-tay-miệng, sốt xuất huyết.

(Thực hiện điều chỉnh kế hoạch nếu có)

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận chịu trách nhiệm

01/12- 30/12

- Thực hiện công tác dạy học theo chương trình.

- LĐ vệ sinh, chăm sóc cây xanh

- Các thành viên trong HĐGD.

- Ban lao động, HS.

02/12

 -Chào cờ đầu tuần, tuyên truyền Lịch sử địa phương di tích nhà Trần trên đất Đông Triều. Triển khai lịch kiểm tra học kỳ I.

- Họp Phụ huynh HS có con đi thi HSG giải Toán trên máy tính cầm tay Casio.

- BGH

 

 

- BGH; GVCN

03/12

- Tổ chức cho HS đi thi HSG giải Toán trên máy tính cầm tay Casio.

- BGH

05/12

- Duyệt đề kiểm tra học kỳ I các môn theo lịch của phòng.

- Tổ chức in sao đề và niêm phong đề kiểm tra học kỳ I.

-Họp Hội đồng giáo dục triển khai công tác tháng 12.

- Bộ phận chuyên môn

 

 

- Các thành viên trong HĐ.

03/12-

07/12

- Tổ chức kiểm tra học kỳ I (5 môn): Thể dục; Âm nhạc; Mỹ thuật; Công nghệ; Tin học.

- Ban coi kiểm tra

09/12-

14/12

- Tổ chức coi- chấm kiểm tra học kỳ I

- Ban coi - chấm kiểm tra

16/12-

17/12

- Hoàn thành điểm và tổng hợp kết quả học kỳ I.

- Ban chấm kiểm tra; BGH; thư ký hội đồng.

18/12

- Báo cáo kết quả KT về Phòng GD&ĐT

-BGH

20/12

- Hoàn thành chương trình HKI.

- Phân công chuyên môn lên thời khoá biểu HKII.

- Các thành viên HĐGD.

- BGH; Tổ trưởng; CTCĐ.

22/12

- Tổ chức hoạt động ngoại khoá kỷ niệm 69 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và ngày hội quốc phòng toàn dân.

- BGH; TPTĐ; Mời Đ/c Cựu chiến binh xã.

 23/12-31/12

 -Kiểm tra nội bộ nhà trường ( kiểm tra 4 Đ/c).

  

 - HT; PHT; Ban kiểm tra; GV.

 

 Nơi nhận:                                                                                                 

- Bộ phận CM;

- Ban LĐ;

- Ban thi đua;

 - Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

     Trần Văn Đạt