Chương trinh công tác tháng 9-2014Chưa có lời bình nào. Bắt đầu