Xuất bản thông tin

Trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức tuyên truyền về Chính quyền điện tử và Trung tâm hành chính công.

Trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức tuyên truyền về Chính quyền điện tử và Trung tâm hành chính công.

Thực hiện công văn số 958/PGD&ĐT-CNTT ngày 31/12/2015 của Phòng Giáo dục và đào tạo thị xã Đông Triều về việc triển khai các nội dung tuyên truyền về chính quyền điện tử trong các trường THCS. Trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức tuyên truyền tới tất cả học sinh trong nhà trường thông qua giờ học Tin học bắt đầu từ ngày 04/01/2015 đến hết ngày 09/01/2015.


Tại buổi tuyên truyền được cô Lê Thị Thu- GV nhà trường, đã trực tiếp tuyên truyền tới toàn thể HS thông qua giờ học Tin học. Qua buổi tuyên truyền HS đã hiểu và biết về Chính quyền điện tử và Trung tâm hành chính công. Đồng thời HS có thể tìm hiểu và tuyên truyền cho mọi người biết cách vào tài khoản lấy tài liệu tìm hiểu những kiến thức cơ bản về chính quyền điện tử và hướng dẫn thực hành thao tác một số giao dịch trên trang mạng hành chính công.

 

                                                                                                                            Bùi Anh