Xuất bản thông tin

Trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức tập huấn cho CB,GV kỹ thuật soạn và duyệt giáo án trên hệ thống online.

Trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức tập huấn cho CB,GV kỹ thuật soạn và duyệt giáo án trên hệ thống online.

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD& ĐT thị xã Đông Triều. Hôm nay ngày 15/10/2015 Trường THCS Nguyễn Huệ đã tổ chức tập huấn kỹ thuật soạn và duyệt giáo án trên hệ thống online cho toàn thể cán bộ, giáo viên nhân viên của nhà trường.


         Để triến khai thí điểm soạn và duyệt giáo án giảng dạy trực tuyến với mô hình quản lý trực tuyến theo phân quyền quản trị tại nhà trường trong thời gian tới. Để chuẩn bị cho GV đăng ký thực hiện soạn và duyệt giáo án trên hệ thống online, thực hiện sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, trường THCS Nguyễn Huệ đã tổ chức tập huấn kỹ thuật soạn và duyệt giáo án trên hệ thống online cho toàn thể cán bộ, giáo viên nhân viên của nhà trường.
          Tại buổi tập huấn, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường được Đ/c Bùi Thị Anh Phó hiệu trưởng nhà trường, cùng  Đ/c Trần Thị Hiên nhân viên môn Tin học – Phụ trách CNTT nhà trường, giới thiệu các bước soạn giáo án trên hệ thống online. Mô hình này góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý của tổ trưởng chuyên môn đối với giáo viên đồng thời mỗi GV nhà trường được nâng cao trình độ tin học. Qua buổi tập huấn đã giúp cho cán bộ quản lý, giáo viên bước đầu biết soạn và duyệt giáo án trực tuyến online.

                                                        Một số hình ảnh của buổi tập huấn             

                      

                       

 

                

                                                                                                                      Vân Anh