Xuất bản thông tin

Trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức lễ phát động hưởng ứng KH số 113/KH-BGDĐT về tăng cường chỉ đạo thực hiện qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015.

Trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức lễ phát động hưởng ứng KH số 113/KH-BGDĐT về tăng cường chỉ đạo thực hiện qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015.

Thực hiện công văn số 195/PGD&ĐT ngày 31/3/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TX Đông và Kế hoạch.số 113/KH-BGDĐT ngày 09/3/2015 của Bộ GD&ĐT về tăng cường chỉ đạo thực hiện qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm với học sinh năm 2015. Hôm nay ngày 8/4/2015 trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức Lễ phát động hưởng hứng thực hiện Kế hoạch. số 113/KH-BGDĐT ngày 09/3/2015 của Bộ GD&ĐT về tăng cường chỉ đạo thực hiện qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm với học sinh năm 2015.


      Về dự buổi lễ phát động có các Đ/c đại diện cho Đảng  ủy, chính quyền địa phương, Thường trực ban liện lạc hội cha mẹ học sinh, cùng toàn thể CBGV, NV và học sinh trong toàn trường. Tại buổi lễ qua điểm cầu trực tuyến các em được nghe và tiếp thu toàn bộ nội dung phát động của điểm cầu tung tâm Phòng GD&ĐT TX Đông Triều. Đồng thời tại lễ phát động của nhà trường, đồng chí Trần Văn Đạt – Hiệu trưởng nhà trưởng – Trưởng ban ATGT của trường đã kêu gọi tất cả thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh của nhà trường hãy quan tâm đội MBH cho trẻ em khi tham gia giao thông cùng người lớn; đồng thời tuyên truyền, vận động bà con thân thích và mọi người xung quanh cùng thực hiện tốt việc đội MBH cho trẻ em và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về ATGT, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất TNGT có thể xảy ra liên quan đến trẻ em năm 2015 và những năm tiếp theo, góp phần xây dựng đất nước trong tương lai an toàn - văn minh - thân thiện...

                                                                    Một số hình ảnh của buổi lễ

                        

                       

                       

     

                      

 

                    

                   

                                                                                                                          Bùi Anh