Xuất bản thông tin

Trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018

Trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đạo tạo thị xã, trong 3 ngày 12,13,14/12, trường THCS Nguyễn Huệ nghiêm túc tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2017 - 2018.


         Theo đó nhà trường, đã thành lập ban coi, chấm kiểm tra, phân công nhiêm vụ cho các giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ kiểm tra học kỳ I năm học 2017 - 2018. Năm nay, nhà trường có 266 học sinh tham gia kiểm tra các môn: Ngữ văn, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Toán, Lịch sử, Giáo dục Công dân, Tiếng anh, Hóa học.

        Qua một ngày tổ chức kiểm tra số học sinh tham gia đầy đủ, không có học sinh nào vi phạm, đảm bảo an toàn. Ban coi, chấm kiểm tra tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế.

 

Hình ảnh tại các phòng kiểm tra

         Theo kế hoạch, sáng ngày 12/12  kiểm tra các môn Ngữ văn, Vật lý, Sinh học các khối 8,9; chiều ngày 12/12 thi các môn Ngữ văn, Vật lý, Địa lý khối 6,7; sáng 13/12 thi các môn Toán, Lịch sử, Giáo dục Công dân khối 8, 9;  Chiều ngày 13/12 thi các môn Toán, Lịch sử khối 6,7; sáng 14/12 thi các môn: Địa lý, Tiếng anh, Hóa học khối 8,9; chiều ngày 14/12 thi các môn Giáo dục Công dân, tiếng Anh, Sinh học khối 6,7.

                                                                       Nguyễn Phương