Xuất bản thông tin

Trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2014- 2015.

Trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2014- 2015.

Thực hiện công văn số 762/PGD&ĐT ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều về việc "Hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ năm học 2014-2015", hôm nay ngày 30/12/2014 trường THCS Nguyễn Huệ đã tổ chức buổi kiểm tra thứ hai của đợt kiểm tra học kỳ I năm học 2014-2015 cho 256 em học sinh trong toàn trường.


       Ngay sau khi nhận được kế hoạch chỉ đạo của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều, Ban Giám hiệu nhà trường đã triển khai tới toàn thể giáo viên nội dung công văn số 762/PGD&ĐT Đông Triều và chỉ đạo tổ chuyên môn rà soát chương trình, có kế hoạch dạy bù chương trình nếu chậm, tuyệt đối không được cắt xén. Đồng thời chỉ đạo việc ra đề kiểm tra học kỳ I ở tất cả các bộ môn theo đúng công văn chỉ đạo của Phòng, khác với mọi năm, đề kiểm tra học kỳ I năm nay được ra theo hướng mới nhằm "Thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; thống nhất qui trình và kĩ thuật biên soạn đề kiểm tra kết quả học tập của học sinh theo ma trận đề đã hướng dẫn tại Công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT". Đặc biệt "Nội dung bài kiểm tra phải bao quát những kiến thức đã học đến thời điểm kiểm tra; theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của từng môn học".

       Bên cạnh đó Hiệu trưởng nhà trường ra Quyết định thành lập hội đồng coi, chấm kiểm tra học kỳI, phân công sắp xếp phòng thi cũng được BGH trường đặc biệt chú trọng. Học sinh toàn trường được phân bố thành 11 phòng thi, mỗi phòng có nhiều nhất 24 em. Tính đến buổi sáng ngày hôm nay các em đều tham gia đầy đủ 256/256 em tham gia làm bài kiểm tra và đến trường kiểm tra đúng giờ. Nhìn chung việc tổ chức kiểm tra diễn ra đúng quy chế, hầu hết các em đều nghiêm túc làm bài.

                               

                               

                               

                                                                                                                                      Bùi Anh