Xuất bản thông tin

Trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức diễn đàn" Hưởng ứng tuần lễ toàn cầu giáo dục cho mọi người"

Trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức diễn đàn" Hưởng ứng tuần lễ toàn cầu giáo dục cho mọi người"

Thực hiện công văn số 229/PGD &ĐT Đông Triều, ngày 29/4/2014 về việc Triển khai thực hiện công văn số 901/HD-SGD&ĐT của Sở GD&ĐT. Sáng ngày 13/5/2014 trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức Diễn đàn " Hưởng ứng tuần lễ toàn cầu giáo dục cho mọi người"

 Với thông điệp chính “ Người khuyết tật có quyền được thụ hưởng một nền giáo dục chất lượng, thân thiện và bình đẳng”. Các hoạt động chính là tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò của giáo dục, đặc biệt là vai trò của giáo dục đối với người khuyết tật, giúp người khuyết tật được bình đẳng về quyền và bình đẳng về cơ hội trong giáo dục và trong cuộc sống.

Một số hình ảnh trong diễn đàn

 

 

                                    CTV: Nhóm tin bài