Xuất bản thông tin

Tổ chức tập huấn sử dụng phòng học thông minh trên phòng học Tin học

Tổ chức tập huấn sử dụng phòng học thông minh trên phòng học Tin học

Để thực hiện kế hoạch công nghệ thông tin năm học mới 2017 - 2018. Hôm nay ngày 29/01/2018 trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức tập huấn thiết lập phòng học thông minh trên phòng học Tin học cho cán bộ, giáo viên nhà trường.

      Đến dự và chỉ đạo buổi tập huấn có Đ/c Bùi Thị Anh - Phó Hiệu trưởng nhà trường. Tại lớp tập huấn này các đồng chí cán bộ, giáo viên được Đ/c Nguyễn Thị Dung - Giáo viên Toán và Đ/c Nguyễn Thị Thúy - GV Tin học hướng dẫn cài đặt, kết nối và sử dụng phần mềm phòng học thông minh (phần mềm Net Support Shool) trên máy tính của GV và HS trong phòng Tin học.

      Giáo viên được nghe hướng dẫn và thực hành trực tiếp tại phòng học Tin học về sử dụng phần mềm quản lý phòng học, nắm được vai trò và vị trí của các thanh công cụ như quảng bá màn hình; camera; chia sẻ màn hình của học sinh được lựa chon cho học sinh khác; chia sẻ màn hình của giáo viên, truyền video đến học sinh; tự động kết nối, quản lý lớp học, khóa  và mở màn hình và bàn phím của học sinh. Giáo viên nắm được ý nghĩa biểu tượng màn hình học sinh hiển thị trên máy tính giáo viên khi ở chế độ giám sát, gửi và thu thập xử lý các tập tin…

         Buổi tập huấn đã diễn ra thành công, qua đây tạo thêm cơ hội cho GV trong việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy, sự thành công của buổi tập huấn góp phần thực hiện tháng lợi nhiệm vụ năm học 2017-2018.

Một số hình ảnh trong buổi tập huấn

 

 

                                                                                                   Bùi Anh