Xuất bản thông tin

Lịch trực Xuân Đinh Dậu 2017

Lịch trực Xuân Đinh Dậu 2017


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

 
 

 

 

 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

 

 

 

LỊCH TRỰC TẾT XUÂN ĐINH DẬU 2017

 

Thực hiện công văn số 52/PGD&ĐT ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Phòng giáo dục và đào tạo thị xã Đông Triều về việc hướng dẫn thực hiện một số hoạt động dịp tết nguyễn đán Đinh Dậu năm 2017. Trường THCS Nguyễn Huệ phân công cán bộ, giáo viên và nhân viên trực tiếp như sau:

 

STT

NGÀY TRỰC

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

GHI CHÚ

1

25/01/2017 (28 AL)

Bùi Thị Anh

PHT

0979339676

 

2

26/01/2017 (29AL)

Trần Văn Đạt

HT

0986467858

 

3

27/01/2017 (30AL)

Trần Thị Trang Nhung

Nguyễn Thị Thu Hiền

Trần Thị Hiên

CTCĐ

KT

HC

0904331182

0983803163

0982059654

 

4

28/01/2017 (01AL)

Trần Văn Đạt

Nguyễn Quang Trung

HT

GV

0986467858

0976620752

 

5

29/01/2017 (02 AL)

Bùi Thị Anh

Nguyễn Thị Phương Chinh

PHT

TPT

0979339676

01648381498

 

6

30/01/2017 (03 AL)

Nguyễn Thị Hồng

TTCM

01696496622

 

7

31/01/2017 (04 AL)

Trần Thị Hiên

HC

0982059654

 

8

01/02/2017 (05 AL)

Nguyễn Thị Thu Hiền

KT

0982803163

 

9

02/02/2017 (06 AL)

Bùi Thị Anh

PHT

0979339676

 

10

03/02/2017 (07 AL)

Nguyễn Quang Trung

GV

0976620752

 

11

04/02/2017 (08 AL)

Trần Văn Đạt

HT

0986467858

 

 

* Bảo vệ Trần Tất Lộc: điện thoại: 01674343241

 

                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                                                                                           Trần Văn Đạt