Xuất bản thông tin

Lich cong tac thang 3/ 2014

Lich cong tac thang 3/ 2014


 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS NGUYÊN HUỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Tháng 03 năm 2014

 

Nhiệm vụ trọng tâm: 

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 8/3 và 26/3.

- Tổ chức cho HS tham gia thi giải Điền kinh học sinh và thi giải toán qua mạng Internet cấp huyện năm học 2013 - 2014.

- Tổ chức HS thi học sinh giỏi bộ môn văn hoá cấp Tỉnh.

- Tổ chức thao giảng đợt 2. Kiểm tra toàn diện 4 giáo viên.

- Tổ chức cho GV tham gia thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp cơ sở năm học 2013-2014.

- Tham gia hội thi tiếng hát dân ca và hát ru do Hội phụ nữ xã tổ chức.

  

Lịch cụ thể.

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

CHỈ ĐẠO

LỰC LƯỢNG THAM GIA

03/3

Họp Trưởng đoàn và HLV tham gia giải Điền Kinh cấp huyện tại Phòng GD

Đ/c Anh

- Đ/c Nhung GVTD

03/3 - 04/3

Tổ chức chấm SKKN cấp trường cho giáo viên thi GV chủ nhiệm giỏi cấp cơ sở.

Đ/c Anh

Tổ trưởng chuyên môn

04/03- 7/3

Đưa học sinh đi thi giải điền Kinh cấp huyện tại THCS KIM Sơn.

Đ/c Anh

- GVTD; TPTĐ

- PHHS

06/03

- Tham dự hội thi tiếng hát dân ca và hát ru.

- Tổ chức tiết HĐNGLL tháng 3 kết hợp cho HS ôn truyền thống ngày 8/3.

Đ/c Anh

 

- Đ/c Linh TPTĐ; - GVCN lớp dạy HĐNGLL

07/03

- Họp HĐGD nhà trường

Đ/c Đạt

Toàn trường

26/03

- Tổ chức hoạt động kỷ niện ngày thành lập đoàn 26/3

Đ/c  Linh

Toàn trường

27/03

- Tổ chức cho HS đi thi giải toán trên mạng Internet cấp huyện

Đ/c Anh

Đ/c Hoan

10/3-26/03

- Tổ chức thao giảng đợt 2 và KT toàn diện 4 GV

BGH

TTCM; Đoàn KT

27/3

- Họp  xét thi đua - Tổng kết đợt thi đua.

BGH

Ban Thi đua

                                                                                                  Hiệu trưởng

 

                                                                                                        Trần Văn Đạt