Xuất bản thông tin

Chi bộ trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức Đại hội nhiệm kì 2017-2020

Chi bộ trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức Đại hội nhiệm kì 2017-2020

Sáng ngày 13 tháng 07 năm 2017 Chi bộ 11 trường THCS Nguyễn Huệ long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Linh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Huệ, đồng chí Nguyễn Thị Hoàn – Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn thanh niên xã Nguyễn Huệ và toàn thể đảng viên trong chi bộ.


             Thay mặt đoàn chủ tịch Đại hội, đồng chí Bùi Thị Anh đã trình bày dự thảo báo cáo chính trị. Trong nhiệm kỳ 2015 -2017, Chi bộ 11 luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, nhờ đó trong tập thể Chi bộ luôn đoàn kết, thống nhất cao, thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác theo Nghị quyết của Chi bộ và nhà trường đề ra.

              Trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ 11 trường THCS Nguyễn Huệ xác định mục tiêu chung, đó là: "Tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tăng cường và giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ và nhà trường về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện tốt quy chế dân chủ, nỗ lực vượt mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Chi bộ giai đoạn 2017-2020; Tiếp tục xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục đạt kết quả cao vào năm 2017-2018"

Đ/c Nguyễn Văn Linh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, phát biểu chỉ đạo

            Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Linh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Huệ đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Chi bộ trường THCS Nguyễn Huệ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Phó bí thư thường trực yêu cầu Chi bộ trường THCS Nguyễn Huệ tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số  40 - CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) "về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục" gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI); tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ đối với việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; hoàn thành hồ sơ và các điều kiện để được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục; nâng cao chất lượng dạy và học.

               Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu ra Ban Chi uỷ chi bộ trường THCS Nguyễn Huệ nhiệm kỳ 2017-2020 với số lượng 03 đồng chí: đồng chí Nguyễn Thị Kim Mai -  Bí thư Chi bộ, đồng chí Bùi Thị Anh – Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Thị Trang Nhung – Chi ủy viên.

Ban chi ủy chi bộ nhiệm kì 2017-2020

             Nghị quyết Đại hội được thông qua lúc 10h30 cùng ngày thể hiện sự quyết tâm cao của đảng viên toàn chi bộ. Đại hội tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ tới, với tinh thần trách nhiệm, Chi ủy chi bộ 11 sẽ phát huy được sức mạnh tập thể, tinh thần đoàn kết ra sức phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi các nội dung Nghị quyết Đại hội đã đề ra nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ mà Đảng ủy cấp trên giao phó trong nhiệm kỳ 2017 – 2020.                                                            

Thu Phương